Instrukcja obsługi PRIME 3D

Podstawy drukowania. Dowiedz się jak najlepiej wykorzystać swoją drukarkę.
PrimeFRONT_600_nastrone

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Dzięki zawartym w niej wskazówkom drukowanie będzie bezpieczne i łatwe.Cała instrukcja dostępna jest poniżej,  dołączona do każdej drukarki Prime 3D a także dostępna w formacie PDF do zciągnięcia.

Witamy w świecie PRIME3D

Druk 3D jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną techniki, która daje praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia. PRIME3D oferuje wysoką jakość wydruków przy jednoczesnej szybkiej i cichej pracy. Sposób budowy maszyny pozwala na łatwe wprowadzanie własnych modyfikacji i usprawnień do konstrukcji drukarki.
Niniejsza instrukcja została stworzona by ułatwić początki pracy z drukarką PRIME3D. Instrukcja ta ma także na celu pokazanie, że robienie doskonałych wydruków jest szybkie i bardzo proste.

1.1 Przeznaczenie maszyny

PRIME3D pozwala na tworzenie fizycznych obiektów z trójwymiarowych modeli cyfrowych. Drukowanie przestrzenne jest bardzo szybko rozwijającą się technologią, która wkracza w coraz więcej sfer życia. Głównymi zaletami druku 3D jest wszechstronność w tworzeniu kształtów, często bardzo skomplikowany przy zachowaniu niskich kosztów wytwarzania. Przy wykonywaniu przedmiotów metodą druku 3D nie ma konieczności stosowania dalszych metod obróbki.  Istnieją jednak możliwości dalszej poprawy jakości gotowych modeli.

Drukarka PRIME3D wykorzystuje metodę Fused Filament Fabrication (FFF). Najpopularniejszymi materiałami stosowanymi w tej metodzie są PLA i ABS, jednak szybki rozwój sprawia, że coraz więcej materiałów kompozytowych pojawia się na rynku. Materiały kompozytowe pozwalają uzyskać fakturę drewna, bądź metalu, dzięki czemu zastosowanie druku 3D zaczyna wykraczać poza sferę prototypowania i pozwala tworzyć gotowe produkty.

1.2 Środki ostrożności

 1. Drukarka może działać tylko i wyłącznie pod stałym nadzorem osób pełnoletnich.
 2. Z drukarki należy korzystać wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 3. Podczas pracy głowica może nagrzewać się do temperatury 255 stopni C ,a stół roboczy 120 stopni C. Nie należy dotykać głowicy ani stołu podczas pracy drukarki ani około 5-10 minut po jej zakończeniu.
 4. W bliskim otoczeniu drukarki nie mogą znajdować się przedmioty lub substancje łatwopalne.
 5. Drukarka posiada nieosłonięte części ruchome, należy zachować bezpieczny odstęp i nie dotykać części ruchomych podczas pracy drukarki.
 6. Nie należy przesuwać ani obracać z nadmierną szybkością ruchomych części drukarki (stołu, głowicy i ekstrudera). Może to spowodować uszkodzenie sterowników silników lub kontrolera.
 7. Podczas wykonywania czynności serwisowych na rozgrzanej głowicy należy założyć okulary ochronne.
 8. Zasilacz do zestawu powinien być podłączony do listwy zasilającej z filtrem anty-przepięciowym.
 9. Jeżeli działający zestaw uległ awarii, zauważono niepokojące objawy lub zdarzył się wypadek, trzeba natychmiast użyć wyłącznika z tyłu obudowy aby odłączyć zasilanie.

1.3 Specyfikacja techniczna

Metoda druku Fused Filament Fabrication (FFF)
Pole robocze 200x200x200 mm
Wysokość warstwy 0.05 – 0.3 mm
Średnica filamentu 1.75mm
Max. prędkość drukowania 200 mm/s
Max. prędkość ruchu głowicy 300 mm/s

Temp. otoczenia w trakcie pracy 15 – 30 C
Temperatura przechowywania 10 – 30 C
Maksymalna temperatura dyszy 260 C
Max. temperatura platformy roboczej 120 C

Zasilacz Meanwell GS220 A24-R7B
Zasilanie 220V
Pobór prądu średni: 70W, maksymalny 220W
Łączność USB, SD, Ethernet (do konfiguracji)

Dołączane do zestawu KISSlicer, Cura
Możliwość stosowania innego oprogramowania TAK / Drukarka współpracuje z większością dostępnych slicerów
Format plików z modelami STL
Format plików wykonawczych GCODE

Waga urządzenia 11 kg
Wymiary urządzenia 50x45x50 cm
Wymiary opakowania Prime3D: 50x50x50cm Prime3D KIT: 50x50x20cm
Waga opakowania 13 kg.

Rozpakowywanie drukarki

2.1 Wewnątrz pudełka

W opakowaniu PRIME3D znajdują się następujące komponenty:

 1. Zestaw części ramy
 2. Zestaw elementów metalowych
 3. Zestaw części osi X
 4. Zestaw części osi Y
 5. Zestaw części ekstrudera
 6. Zestaw części grzanego stołu
 7. Zestaw części elektronicznych
 8. Elektronika Sunbeam 2.0
 9. Panel sterujący
 10. Elementy złączne
 11. Zestaw narzędzi
 12. Profile aluminiowe
 13. Pręty gwintowane
 14. Prowadnice liniowe
 15. Rurki teflonowe
 16. Silniki elektryczne
 17. Oplot zabezpieczający przewody
 18. Kabel sieciowy
 19. Zasilacz
 20. Instrukcja obsługi
 21. Próbka filamentu

2.2 Budowa drukarki

Drukarkę należy złożyć zgodnie z załączonymi instrukcjami do poszczególnych sekcji maszyny. Podzielenie instrukcji sprzyja konstruowaniu drukarki w kilka osób. Pozwala to na znacznie skrócenie czasu przygotowania drukarki do pracy.

Podstawowe informacje:

 1. Głowica drukująca
 2. Stół grzejny
 3. Panel sterujący
 4. Obudowa elektroniki
 5. Przewód na filament
 6. Włącznik zasilania
 7. Gniazdo zasilania
 8. Uchwyt na filament
 9. Tabliczka znamionowa

Pierwsze kroki z drukarką

3.1 Podłączanie zasilania

PRIME3D jest zasilany za pomocą załączonego w zestawie zewnętrznego zasilacza. Włącznik w drukarce PRIME3D znajduje się z tyłu maszyny nad gniazdem zasilania. Przełącznik ma dwa położenia:
“O” oznacza, że drukarka jest wyłączona, “I” oznacza, że drukarka jest włączona.

 1. Upewnij się, że włącznik zasilania jest w pozycji wyłączonej.
 2. Podłącz kabel zasilania do zewnętrznego zasilacza.
 3. Podłącz kabel do gniazdaz najdującego się pod włącznikiem zasilania. Należy pamiętać, aby płaska część wtyczki była skierowana do zewnątrz.
 4. Podłącz wtyczkę zasilania do kontaktu.

Po uruchomieniu panel LCD znajdujący się z przodu drukarki powinien się zaświecić.

UWAGA: Należy szczególnie uważać przy podłączaniu
i odłączania wtyczki od gniazda zasilania PRIME3D.
Użycie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie gniazda.

3.2 Uruchomienie drukarki

Drukarką można sterować przy pomocy panelu sterującego. Wyświetla on aktualne parametry drukarki, takie jak: temperatura głowicy, temperatura stołu, intensywność pracy układu chłodzenia, współczynnik prędkości ruchu drukarki. Sterowanie odbywa się poprzez przyciski nawigacyjne znajdujące się wokół ekranu.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeprowadzić test głowicy i stołu.

Test głowicy i stołu:

Używając przycisków nawigacyjnych należy wybrać funkcje:

Prepare Menu -> Preheat PLA 200

Głowica zostanie nagrzana do temperatury 200°C, natomiast stół zostanie nagrzany do temperatury 60°C. Jeśli głowica i stół osiągnęły żądaną temperaturę można wyłączyć ich grzanie poprzez:

Prepare Menu-> Cool Down

Test został zakończony powodzeniem.

3.2 Kalibracja

POZIOMOWANIE OSI X

Najprostszą metodą poziomowania osi X jest ustawienie obu końców (wózków osi Z) w równych odstępach od dolnych mocowań wałków osi Z.

Przed przystąpieniem do poziomowania konieczne jest odłączenie PRIME 3D od zasilania.

W celu wyrównania końców należy najpierw ręcznie ustawić głowicę w połowie wysokości i szerokości drukarki.

Regulacja następuje poprzez obrót sprzęgłami silników osi Z przy pomiarze odległości wózków od dolnych mocowań.

Czynność tą należy wykonywać aż do uzyskania jednakowej wysokości.

BAZOWANIE OSI Z

Bazowanie polega na przesunięciu głowicy do pozycji zerowej dla każdej osi. Jest to pozycja wyjściowa, z której zaczyna się wydruk. Należy upewnić się, czy czujnik krańcowy osi Z jest w najwyższej pozycji a śruby stołu są dokręcone. Następnie należy wybrać funkcję:

Calibrate -> Home All Axis

 

USTAWIANIE ODLEGŁOŚCI GŁOWICY OD STOŁU

Głowica za daleko od stołu powoduje, że pierwsza warstwa materiału nie przykleja się dostatecznie dobrze do stołu i model może się odkleić w trakcie drukowania.

Głowica znajdująca się za blisko stołu powoduje poszerzenie ścieżek. Prowadzi to do spiętrzeń na pierwszej warstwie, co negatywnie wpływa na jakość wydruków.

Podczas drukowania głowica powinna przesuwać się ok. 0.1mm nad powierzchnią stołu. Żeby obniżyć położenie głowicy należy najpierw opuścić czujnik krańcowy osi Z. Wykonuje się to stopniowo opuszczając płytkę czujnika krańcowego o niewielką odległość i wybierając na ekranie polecenia:

Calibrate -> Home All Axis

Czynność należy powtarzać, aż koniec głowicy znajdzie się ok. 0.1 mm nad stołem. Do sprawdzania odległości przydaje się kartka papieru, gdy jej grubość zazwyczaj waha się od 0.15 mm do 0.1 mm.

POZIOMOWANIE STOŁU

Poziomowanie stołu wykonuje się poprzez wybranie z panelu sterującego Calibrate -> Bed Leveling Asist. Uruchomi to procedurę poziomowania stołu. Głowica zacznie ustawiać się w kolejnych rogach stołu. Regulacja odległości głowicy od stołu następuje poprzez obrót jedną z trzech śrub mocujących stół. Obrót zgodnie ze wskazówkami zegara opuszcza stół, w przeciwną stronę podnosi stół do góry.

Przy sprawdzaniu odległości głowicy od stołu najlepiej sprawdza się cienka kartka papieru. Przed rozpoczęciem operacji należy rozgrzać głowicę, a następnie ostrożnie odkręcić śruby poziomowania stołu, do momentu aż głowica prawie zetknie się ze szkłem (spoczywa na kartce).

Po zakończonej procedurze drukarka wykona ruch wzdłuż krawędzi stołu, wytłaczając jednocześnie materiał. Powstanie kwadrat składający się z dwóch ścieżek.

Jeśli w jakimś miejscu ścieżki spiętrzają się i mają nadmierną szerokość przy zbyt małej wysokości to znak, że w tym miejscu głowica znajduje się za blisko stołu.

Natomiast jeśli widać znaczącą przerwę między ścieżkami lub nie przykleiły się one do stołu, to w danym miejscu głowica znajduje się za daleko od stołu.

3.4  Podawanie filamentu

Przed wprowadzeniem filamentu do przewodu teflonowego warto zaostrzyć go aby nie wygladał tak jak na zdjęciu na zdjęciu. Dzięki temu łatwiej będzie założyć filament. Następnie należy rozgrzać głowicę do ok 200°C, po czym nacisnąć docisk ekstrudera i wsunąć filament przez otwór do głowicy.

Do załadowania filamentu można się posłużyć funkcjami:
Prepare Menu ->Disable Extruder
Prepare Menu ->Flush Nozzle

3.5  Pierwszy wydruk

Po wykonaniu wszystkich czynności maszyna jest gotowa do pierwszego wydruku. W celu jego wykonania należy umieścić załączoną w zestawie kartę SD w panelu sterującym i wybrać następujące komendy:

1. Calibrate -> Home All Axis
2. Prepare Menu -> Preheat PLA 200
3. Play -> sd/ -> (nasz plik).gcode

W celu poprawienia przylegania przedmiotu do stołu w trakcie drukowania zaleca się pokryć go przed rozpoczęciem wydruku cienką warstwą kleju w sztyfcie, który jest załączony w zestawie. W przypadku zastosowania grzanego stołu nie ma potrzeby stosowania kleju.

3.6 Zdejmowanie gotowego wydruku ze stołu

Uwaga! Należy zachować szczególne środki ostrożności, gdyż podczas zdejmowania modelu ze stołu najłatwiej jest go uszkodzić. Istnieje także ryzyko skaleczenia przy usuwaniu wydruku z przestrzeni roboczej.

Przedmiot najlepiej zdjąć poprzez podważenie go. W tej sytuacji dobrze sprawdzają się noże do tapet i lekko zaostrzone na końcu szpachelki. Narzędzie trzeba umieścić między wydrukiem a stołem.

Bardzo ważne jest by przykładać stopniowo zwiększaną siłę w celu wsunięcia narzędzia. Trzeba być przygotowanym na szybkie odklejenie się modelu w momencie wprowadzenia wystarczająco głęboko narzędzia. Wykonywanie szybkich i niekontrolowanych ruchów może doprowadzić do uszkodzenia modelu lub spowodować uraz.